MÕELGEM LOODUSELE LOOMINGULISELT

  1. Keskkonnateadlikkus
  2. Mitteformaalne aktiivõpe vabas looduses
  3. Kultuuridevaheline suhtlemisoskus

Noortevahetuse voldik

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored projekt

Loodushoiu, loova mõtlemise ja kultuuridevahelise suhtlemisoskuse parandamiseks

Projektijuht: Triin Lingiene

Peateemad: energia, kliimamuutused, jäätmekäitlus, keskkond ja tervis, loodus- ja bioloogiline mitmekesisus

Noortegrupid Eestist, Iirimaalt, Poolast ja Saksamaalt

Alateemad: meeskonnatöö, arutlemine ja väitlemine, avalik esinemine

23.– 29. juuni 2009

Ettekanded, mõttetalgud, rühmatööd, loodusmatkad, sportlikud ettevõtmised, väljasõidud ja lõkkeõhtud

Elvas, Otepääl ja Soomaal