KEELEÕPETAJA TEELAHKMEL

  1. Võõrkeelte õpetamise kvaliteet
  2. Keeleõpetajate IKT pädevused
  3. Euroopa mõõde

Projekti veebipäevik

Erasmus+ õpirändeprojekt

Õpetaja professionaalse arengu toetamiseks ja kooli rahvusvahelise koostöö arengukava täitmiseks

Projektijuht: Triin Lingiene

Projekti peateemad: võõrkeeleõpetaja professionaalne areng, IKT, Euroopa väärtused

Kolm õpirännet

Projekti alateemad: keeleõpetaja ja keeleõppija autonoomsus, tõhus mõtlemine ja töö sisemise motivatsiooniga

2014 - 2016

Partnerorganisatsioonid: Bell Teacher Campus

Kaks sihtriiki: Malta ja Suurbritannia