TÄNAPÄEVA NOORTE KAASAEGSED KIRJAOSKUSED

  1. Digitehnoloogia vastutustundlik kasutamine
  2. Informatsiooni ja meedia  kirjaoskus
  3. Kodanikuõpetus ja kultuuriteadlikkus

Projekti koduleht

Käsiraamat

Erasmus+ üldhariduse valdkonna koolidevaheline koostööprojekt

21. sajandi kirjaoskuste paremaks tundmaõppimiseks ja rakendamiseks

Projektijuht: Triin Lingiene

Peateemad: digi- ja tehnoloogia, info ja meedia ning poliitiline ja kultuuridevaheline pädevus

Ettekanded, grupiarutelud, praktilised töötoad, näidistunnid ja palju muud

Kõrvalteemad: uute teadmiste konstrueerimine, probleemõpe, tõhus kommunikatsioon, kultuuridevaheline suhtlemine, meeskonnatöö

2015 – 2017

Kuus rahvusvahelist õpetamis- ja õppimistegevust

Kuus partnerkooli: Colegiul Tehnic Mihai Bacescu (Rumeenia), CFPIMM (Portugal), C.E. Rivas Luna (Hispaania), Tartu Tamme Gümnaasum (Eesti), 10iCampus (Taani), ja Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi (Türgi)