MEESKONNATÖÖ JA TUGISTRATEEGIAD

  1. HEV-õpilased kaasavas koolis
  2. Tõhusa meeskonnatöö põhitõed
  3. Väärtuskasvatus

Projekti kogumik

Esitlus

Comeniuse programmi üldhariduse valdkonna koolidevaheline koostööprojekt

Õpetajate koostöö suurendamiseks ja tõhusate tugistrateegiate jagamiseks

Projektijuht: Triin Lingiene

Peateemad: HEV-õpilaste õpetamine, õpetajate omavaheline koostöö ja strateegiline mõtlemine õppetöö kujundamisel

Ettekanded, külalisesinejad, grupiarutelud, praktilised töötoad, tundide külastamine, kollegiaalne nõustamine, õppekäigud, õpilasvõistlused, kutuuriprogramm

Kõrvalteema: väärtuskasvatus

2006 – 2009

6 rahvusvahelist projektikohtumist

8 partnerkooli: Björkängsgymnasiet (Rootsi), De SmalleKoolkerke (Belgia), Elva Gümnaasium (Eesti), ITC “LiberoGrassi” (Itaalia), Mansfeld-Schule (Saksamaa), Sint-Jozefinstitut (Belgia), SørreisaSentralskole (Norra) ja ZespólSzkólw Libiąžu (Poola)