IKT OLGU SINUGA

  1. Parem keeleoskus filmi abil
  2. Laiemad teadmised keele abil
  3. Tõhusam keeleõpe IKT abil

Projekti koduleht

Erasmus+ üldhariduse valdkonna koolidevaheline koostööprojekt

Partnerkoolide õpilaste filmikirjaoskuse, väitlusoskuse ja digipädevuste arendamiseks

Projektijuht: Triin Lingiene

Projekti peateemad: inimväärikus ja vabadus; humaansus ja demokraatia; õigusriik ja inimõigused

Esitlused ja klassitöö; ümarlauad ja seminarid; töötoad ja näitused; sportlikud ja kultuurilised tegevused

Projekti alateemad: filmi kirjaoskus; euroopalikud väärtused; digipädevus

2019 - 2022

Viis rahvusvahelist õpisündmust: kolm lühiajalist õpilasvahetust ja kaks lühiajalist õpetajate koolitustegevust

Viis partnerkooli: Maria-Goretti-Sekundarschule (Belgia), Tartu Tamme Gümnaasium Eesti), Rivas Luna (Hispaania), Realschule Aibling (Saksamaa) ja 10iCampus (Taani)