KURSUSED JA TUNNIKAVAD

Kursused
Tunnikavad
  • Filmikirjaoskus
  • Avalik esinemine
  • Shakespeare
  • Briti kirjanikud

LAK, ühendatud õppemeetodid, ümberpööratud klassiruum

Kommunikatiivsed meetodid

Sisupõhine ja ülesandepõhine õpetamine

Keeleteaduslikud meetodid

Tekstipõhine õpetus, leksikaalne lähenemine

Kombineeritud õpe

Kontakttunnid ja veebipõhine

Sügav õppimine

Tähelepanu, keskendumine ja teadlik harjutamine