E-RAAMATUD, KOGUMIKUD JA E-ÕPPEVARA

Õpilased
Õpetajad
E-õppevara

Uue ja traditsioonilise õpikäsituse sünergia

Keeleõpe filmi abil

Sotsiaalne, meedia ja visuaalne kirjaoskus

Uued teadmised keele abil

Eri kultuuride alane teadlikkus, kriitiline mõtlemine ja avalik esinemine

Õpioskused tehnoloogia abil

Mõtestatud tegevus

Sügavuti minek

Tähelepanu, süvenemine, teadlik harjutamine